¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Teléfono: 628 486 075 / 981 866 312   Asóciate xa
Canal ético

https://www.facebook.com/are.rianxohttps://www.instagram.com/are.rianxo/?hl=es

 


CLIENTE

Descontos de ata 30€ nas túas compras

 

ESGOTADOS OS BONOS VIRTUAIS
Próximamente informaremos como adquirir os 100 bonos reservados para persoas maiores

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Esta iniciativa do Concello de Rianxo en colaboración coa Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) ten como obxectivo incentivar o consumo nos establecementos minoristas para a venda de produtos e oferta de servizos reforzando a competitividade do sector. Conta con 15.000 euros para a emisión de 500 paquetes de bonos, os cales poderán empregarse ata o 30 de xuño de 2022, rematada esta data os bonos non trocados caducarán.

 

As características dos Bonos RIANXO son as seguintes:

1.- Cada lote de bonos terá un valor de 30€ que irán fraccionados en 2 bonos de 10€ e 2 de 5€. Os bonos de 10€ poderán descontarse en compras iguais ou superiores a 30€ e os bonos de 5€ en compras iguais ou superiores a 15€ nos establecementos adheridos a esta convocatoria.

2.- Só poderán solicitar bonos as persoas maiores de idade cun límite máximo dun lote de bonos por persoa.

3.- O importe de cada lote de bonos poderá gastarse nunha única transacción ou fraccionadamente segundo as condicións indicadas no punto 1.

4.- No caso de que se produza unha devolución do produto, o establecemento deberá emitir un vale polo importe íntegro da compra, non sendo posible a devolución en efectivo.

5.- A persoa titular do bono poderá trocalo no momento da compra que reúna os requisitos para iso mediante a exhibición do seu DNI. A factura da compra debe reflectir o desconto.

 

LISTA DE ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS Á CAMPAÑA

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

ACUARELA
Rúa de Abaixo, 19. Rianxo

AGROIKOS
Poste, 20. Taragoña

BEEP RIANXO
Rúa Roxelio Pérez, 4 Baixo. Rianxo

BERSO FISIOTERAPIA
Rúa Roxelio Pérez, 14 Baixo Izq. Rianxo

CENOR ROT
Rúa Faustino Rey Romero, nº 3 Baixo. Rianxo

CENTRO ÓPTICO GRELA
Rúa de abaixo, 2 Baixo. Rianxo

COSTURAS PARA SOÑAR
Rúa Roxelio Pérez, 4 Baixo Dereita. Rianxo

E. VARELA E HIJOS. SL
Rúa Arcos Moldes, 4 Baixo. Rianxo

EUROPUNTO
Rúa Roxelio Pérez, 5 Baixo B. Rianxo

FARMACIA CERQUEIRAS
Rúa Irmáns Ínsua, 23 B. Rianxo


FARMACIA JAVALOY
Virxe de Guadalupe Bloque 1 Local B. Rianxo

FARMACIA ÓPTICA LOJO
Atalaia, 80. Asados

FARMACIA PRADA
Praza Rafael Dieste, 6. Rianxo

FERRAXERÍA AURORA
Atalaia, 22. Asados

GOLOSINAS PICARIÑOS
Rúa Portiño, 9. Rianx

HERBODIETÉTICA CHAIRA
Rúa Consistorio Vello, 5 Baixo. Rianx

JOYERÍA BRAVO
Paseo da Ribeira, 61 Bajo. Rianxo

LIBRERÍA BEN
Rúa Faustino Rey Romero, 7 Baixo. Rianxo

LIBRERÍA CÁNDIDO
Rúa do Medio, 1. Rianxo

LIBRERÍA XACOBIÑO
Atalaia, 30. Asados

MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA VIDAL RAMOS, S.L
Xens, 25. Araño

MERCERÍA PUNTHADAS
Atalaia, 47. Asados

NENIS MODA INFANTIL E PUERICULTURA
Rúa Roxelio Pérez, 7. Rianxo

O CÉSAR
Rianxiño, 255. Rianxo

OBEL PELUQUERÍA E ESTÉTICA
Rúa Faustino Rey Romero, 7 Baixo. Rianxo

ÓPTICA RIANXO
Rúa do Medio, 40. Rianxo

PAQUETERÍA MAOR
Campo de Pazos, 1. Taragoña

PASARELA BOUTIQUE
Paseo da Ribeira, s/n. Rianxo

PELUQUERÍA ANA
Ourolo, 70. Taragoña

PELUQUERÍA ARIES
Rúa Fincheira, 33. Rianxo

PELUQUERÍA BOLBORETA
Pazo, 43 Baixo. Rianxo

PELUQUERÍA CARMEN VIDAL
Xens, 25. Araño

PELUQUERÍA PELOS
Atalaia, 47. Asados

SIGUIENDO TUS PASOS
Carballeira, 48. Rianxo

SUPERMERCADO QUENXO – CLAUDIO
Rúa Setefogas, 11B. Rianxo

ULTRAMARINOS CASA SOTO
Xens, 44. Araño

ZAPATERÍAS MARTY
Rúa de Abaixo, 27. Rianxo

REQUISITOS

· · ·Terán a condición de beneficiarias as persoas físicas maiores de idade que cumpran cos seguintes requisitos:


1.-  Realizar as actuacións previstas na solicitude dos bonos.

2.- Tramitar as súas solicitudes de acordo co establecido nas bases da convocatoria.

3.- Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

4.- Estar ao corrente nas súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e a do Concello de Rianxo e coa Seguridade Social.

5.- Para acreditar o cumprimento dos requisitos previstos nos puntos 3 e 4, deberán cumprimentar a declaración responsable que está dispoñible durante o proceso de solicitude dos bonos.

 

 

SOLICITUDE DOS BONOS

· · ·A solicitude dos bonos deberá realizarse de forma telemática a través do formulario habilitado nesta mesma sección da web da ARE, indicando a seguinte información:


1.-  Nome e apelidos.

2.- DNI ou NIE.

3.- Localidade de residencia (código postal).

4.- Número de teléfono móbil.

5.- Correo electrónico.

6.- Declaración responsable da veracidade dos datos indicados e de cumprir co esixido nos requisitos indicados nestas bases.

 

 

O rexistro e a descarga dos bonos suporá a aceptación das condicións do seu uso e da política de privacidade conforme ao Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais de garantía dos dereitos dixitais, da cal serán informados convenientemente.

Reservarase unha parte dos bonos para poñelos a disposición, en formato físico, de persoas maiores e/ou con dificultades para acceder aos bonos virtuais. As persoas que vaian solicitar estes bonos físicos deberán autorizar expresamente aos encargados da súa distribución para que realicen os trámites necesarios.