¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.

Teléfono: 628 486 075 / 981 866 312   Asóciate xa
Canal ético

https://www.facebook.com/are.rianxohttps://www.instagram.com/are.rianxo/?hl=es

A Lei Antifraude e os programas contables

 
 
 

 

O pasado 11 de outubro de 2021 entrou en vigor a Lei 11/2021, de 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra o fraude fiscal.

Esta Lei introduce unha modificación na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria a través do novo artigo 29.2.j) que recolle:

“A obriga, por parte dos produtores, comercializadores e usuarios, de que os sistemas e programas informáticos ou electrónicos que soporten os procesos contables, de facturación ou de xestión de quen desenvolva actividades económicas, garantan a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, trazabilidad e inalterabilidade dos rexistros, sen interpolacións, omisións ou alteracións das que non quede a debida anotación nos sistemas mesmos. Regulamentariamente poderanse establecer especificacións técnicas que deban reunir devanditos sistemas e programas, así como a obrigación de que os mesmos estean debidamente certificados e utilicen formatos estándar para a súa lexibilidade.”

Segundo isto, queda prohibido o uso do denominado “software de dobre uso” é dicir, que non se poden utilizar programas informáticos que permiten aos usuarios levar unha "contabilidade B" e, por tanto, facturar sen declarar. Tampouco poden utilizarse follas de cálculo, algo moi habitual en pequenos negocios.

A falta de cumprimento destas obrigacións sería constitutiva dunha infracción tributaria grave, cuxa multa pecuniaria pode ascender a 50.000€.

Hai que ter en conta que este novo réxime legal se completa coa previsión dun posible desenvolvemento regulamentario posterior no que se concreten as "especificacións técnicas que deben reunir estes sistemas e programas, así como a obrigación de que os mesmos estean debidamente certificados e utilicen formatos estándar para a súa lexibilidade”.

O desenvolvemento de dito Regulamento está agora en curso motivo polo cal a Axencia Tributaria comunicou que non serán de aplicación as infraccións por non cumprirse ditas especificacións técnicas ata que o devandito Regulamento non sexa aprobado e entre en vigor.